מיגון.

החברה פיתחה קיר פלדה משולב בטון שנרשם כפטנט ע"י חברת איסכור.

מחתך קיר זה ניתן לבנות חדרים ממוגנים קירות הגנה למתקני אמוניה ומיגון לכל מתקן .

ניתן לבצע בכל גודל או צורה.

משקל מ"ר 370 ק"ג שהיינו שליש מקיר בטון שו"ע  40 ס"מ בטון.

 

 

יתרונות הקיר:

  • מיועד כנגד פגיעה ישירה של ראשי נפץ .
  • משקל קטן קל יחסית המאפשר הזזה באמצעות כל מנוף רגיל.
  • בנייה בצורה גיאומטרית לפי בחירה.
  • אין רגמות בטון שעפות פנימה בזמן פיצוץ

 

השימושים לדוגמה:

 

מכלים מוגנים לתחומים הבאים:

  • דלק.
  • מי חירום.
  • מים לכיבוי אש.
  • מפעלי המשתמשים בחומרים כימיכלים מסוכנים או לא.

חוסך בניית מבנים מוגנים, שטחים, התרי בנייה וכו'.

 

הגנות ספציפיות :

קומפרסורים.

מנועים.

מכלי גז שונים. 

 

 

 

מיגון

כנף מתכת

מבני תעשיה

קונסטרוקציה מפלדה

תכנון וייצור מתקנים למפעלים

מיגון

רפתות ומבנים חקלאיים

תכנון