תכנון וביצוע מבני תעשיה, מפעלים ומתקנים

כנף מתכת

מבני תעשיה

קונסטרוקציה מפלדה

תכנון וייצור מתקנים למפעלים

מיגון

רפתות ומבנים חקלאיים

תכנון